Tuesday, 31 December 2013

sejarah nabi Muhammad SAW

Sinopsis Sejarah Kisah Nabi Muhammad SAW

-Perkawinan Abdullah dengan Aminah 
-Abdullah meninggal dunia
-Kelahiran Muhammad disusukan oleh Keluarga Sa'd-Kisah -Lima tahun tinggal di pedalaman-Aminah meninggal dunia-Dibawah bimbingan Abd'l-Muttalib-Abd'l-Muttalib meninggal dunia-Dibawah bimbingan Abu Talib-Pergi ke Suria dalam umur dua belas tahun-Perang -Menggembala kambing-Ke Suria membawa 
-Perkawinannya dengan Khadijah